Folketingets igangværende forhandlinger omkring Boligreguleringsloven § 5 stk. 2

I lejerettens verden, er et meget aktuelt emne omkring boligreguleringslovens omstridte § 5, stk. 2 netop nu (november 2019) i behandling i Folketinget. I korte træk, giver bestemmelsen udlejere mulighed for at fastsætte en højere husleje, efter det lejedes værdi, såfremt der er sket en ”gennemgribende modernisering” af et lejemål.

Boligmarkedet er for tiden stærkt påvirket af udenlandske virksomheder og kapitalfondes opkøb af danske udlejningsejendomme, som anvender bestemmelsen til at hæve huslejen, særligt i de større danske byer.

Dette møder stor kritik hos flere organisationer, som mener at det er med til at skabe en stor ulighed på det danske boligmarked og i grove træk tvinger danskere med lavere indkomster, til at flytte ud af de større byer.

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal vurdere mulige ændringer, hertil en helt afskaffelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og hvad dette kan have af konsekvenser for det danske boligmarked.

Ekspertgruppen der blandt andet består af en anerkendt juraprofessor, en økonomiprofesser og repræsentanter fra lejer- og udlejer organisationer, har nu fremlagt rapporten som Folketinget inddrager i forhandlingerne omkring skæbnen for § 5, stk. 2.

Det vides endnu ikke hvad forhandlingerne ender ud med. Såfremt det ender med en drastisk ændring af bestemmelsens anvendelsesområde, kan det have stor betydning for den måde man fastsætter huslejen på og dermed anledning til nye overvejelser for lejere men i særlig grad også for udlejere eller personer som overvejer at investere i udlejningsejendomme eller lejligheder.

Læs mere om ekspertgruppens vurdering og selve rapporten her

Har du spørgsmål til Boligreguleringsloven eller ændringer af husleje generelt, kan du kontakte advokatfuldmægtig Jacob Worsøe Nielsen, Paragraf Advokaterne for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Print Friendly, PDF & Email