Forhåndsgodkendelse af husleje

Fra den 1. april 2013 kan udlejer anmode Huslejenævnet om forhåndsgodkendelse af huslejen for et lejemål. Det koster et gebyr på 500 kr. at få en forhåndsgodkendelse. Efterfølgende er forhåndsgodkendelsen bindende for både udlejer og lejer. Det betyder, at lejer ikke vil kunne klage over huslejen til Huslejenævnet. Hvis udlejer er utilfreds med den fastsatte husleje, kan udlejer dog indbringe sagen for Boligretten.

Print Friendly, PDF & Email