Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse?

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse?

Svaret på spørgsmålet er forskelligt alt efter om udlejer bor i ejendommen sammen med lejer, eller lejer bor der alene. Bor lejer der sammen med udlejer, kan udlejer opsige lejer med én måneds varsel, som regnes fra den 1. i den måned der følger efter opsigelsen.

Hvis udlejer opsiger lejer den 17. oktober, tæller man en måned frem fra den 1. november, så lejer skal fraflytte lejemålet senest den 1. december kl. 12.00. Opsigelsen behøver ikke være begrundet.

Hvis udlejer ikke bor i ejendommen, så kan udlejer som alene opsige lejer efter de almindelige regler for opsigelse af lejere i lejligheder.

Print Friendly, PDF & Email