Ingen fortrydelsesret

Når først lejer og udlejer begge har underskrevet lejekontrakten, så er man som lejer bundet af den. Fortryder lejer derfor aftalen, så skal den opsiges med det varsel som gælder i loven på sædvanligvis 3 måneder. Har udlejer endnu ikke underskrevet lejekontrakten, kan man som lejer dog fortryde, indtil det tidspunkt hvor den underskrevne lejekontrakt er returneret til lejer, da endelig aftale ikke er indgået før på dette tidspunkt.

Vil man ikke flytte ind, så bør man som lejer opfordre udlejer til hurtigst muligt at finde en anden lejer. Dermed kan lejer slippe for at betale husleje i hele opsigelsesperioden, hvis det lykkes for udlejer at få genudlejet lejligheden hurtigt.

Print Friendly, PDF & Email