Lejers opsigelsesvarsel

Lejer kan ifølge lejeloven opsige sit lejemål med følgende varsel til udgangen af en måned:

Enkeltværelse i udlejers egen bolig: 1 måned

Andre enkeltværelser: 3 måneder

Lejlighed: 3 måneder

Er lejeaftalen tidsbegrænset, er den som udgangspunkt uopsigelig, indtil udløbet af tidsbegrænsningen. Imidlertid er der retspraksis for, at tidsbegrænsede lejeaftaler lavet på Typeformular A8 ikke er uopsigelige, medmindre det udtrykkeligt fremgår af lejekontrakten.

Det kan aftales, at opsigelsesvarslet skal være kortere, men det kan ikke aftales, at det skal være længere, end hvad der står i lejeloven.

Print Friendly, PDF & Email