Udlejers konkurs

Hvis udlejer går konkurs påvirker det som altovervejende hovedregel ikke lejer.

Lejer har fortsat ret til at bo i ejendommen. Lejekontrakten vil forblive gyldig både overfor konkursboet og overfor vedkommende som køber ejendommen af konkursboet.

Depositummet er sikret, og det samme er forudbetalt leje, når de tilsammen ikke overstiger 6 måneders husleje (det gør det kun yderst sjældent).

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen hæfter for tilbagebetalingen af depositum. Dette uanset om vedkommende har købt ejendommen i fri handel eller på en tvangsauktion.

Print Friendly, PDF & Email

2 comments

 1. Hvis jeg køber en lejlighed på tvangsauktion, med en lejer, med uopsigelig lejekontrakt, hvad er så konsekvensen, dels hvis lejer betaler sin husleje som han skal, dels hvis han ikke gør det og hvad sker hvis der skal renoveres i lejligheden og lejer derfor må ud af lejligheden? (p.s. ultimativt ønkser jeg at få lejer ud af lejligheden, hvis jeg køber den).

  1. Hej Jacob,

   Dit spørgsmål er lidt omfattende, men jeg vil prøve at give et overordnet svar.
   Når du køber en ejendom, hvor der bor en lejer, så overtager du udlejers rolle og forpligtelser overfor lejer. Skylder den tidligere udlejer penge til lejer, så kan lejer også kræve betaling fra dig.
   Hvis lejer betaler sin husleje til tiden, så fortsætter lejekontrakten som om intet var hændt. Lejer mærker altså ikke noget til, at der er kommet en ny ejer. Hvis lejer derimod ikke betaler lejen rettidigt, kan du benytte dig at proceduren for ophævelse og først sende lejer en påmindelse og derefter en ophævelse, hvis der fortsat ikke er sket betaling. Her på siden kan du købe et eksempel på henholdsvis en påkravsskrivelse og en ophævelsesskrivelse.

   Hvis du ønsker at renovere lejligheden, mens lejer fortsat bor der, så kan det evt. gøres mens lejer bliver boende (mod at få et nedslag i huslejen i perioden) eller også må du betale for at genhuse lejer midlertidigt. Lejer har krav på at flytte tilbage i lejligheden, når renoveringen er overstået. Du kan altså ikke bruge renoveringen som påskud til at få lejer til at flytte permanent. Det er der meget strikse regler om i lejeloven.

   Stort set den eneste måde du kan tvinge lejer til at flytte på, er hvis lejer misligholder sine pligter, primært ved ikke at betale huslejen rettidigt. Hvis du ønsker at undersøge mere præcist, om du alligevel undtagelsesvis kan få lejer til at flytte, vil jeg anbefale, at du søger rådgivning hos en advokat.

   Med venlig hilsen
   Søren Vasegaard Andreasen

Comments are closed.