Udlejers konkurs

Hvis udlejer går konkurs påvirker det som altovervejende hovedregel ikke lejer. Lejer har fortsat ret til at bo i ejendommen. Lejekontrakten vil forblive gyldig både overfor konkursboet og overfor vedkommende som køber ejendommen af konkursboet. Depositummet er sikret, og det samme er forudbetalt leje, når de tilsammen ikke overstiger 6 måneders husleje (det gør det […]
Continue Reading

Depositum

Depositummet er et beløb lejer betaler til udlejer ved lejemålets start, som sikkerhed for de forpligtelser, som lejer løbende har overfor udlejer. Ved fraflytning kan depositummet således bruges til helt eller delvist at betale lejers gæld til udlejer for istandsættelse, manglende betaling af leje eller andet. Et eventuelt overskud skal udbetales til lejer hurtigst muligt […]
Continue Reading