Fastsættelse af husleje

Reglerne for beregning af husleje er ufattelig komplicerede, og det er nærmest umuligt at regne ud, hvad der er en rimelig husleje. Som lejer kan man indenfor 1 år efter, at man er flyttet ind, eller inden for 1 år efter, at huslejen sidst er sat op, klage til Huslejenævnet og få nævnets vurdering af, om huslejen er rimelig. Det gælder for langt de fleste lejeboliger.

Men er ejendommen bygget i 1992 eller senere, så kan man ikke klage over huslejens størrelse. Det samme gælder for enkelte andre lejligheder. Huslejenævnet kan dog stadig tage stilling til om lejekontrakten som helhed er rimelig for lejer og om nødvendigt ændre i indholdet af lejekontrakten.

Hvis du vil vide, hvordan huslejen lovligt kan beregnes i dit lejemål, så prøv denne vejledning.

Rettighederne til spørgeskemaet er beskyttet efter ophavsretsloven. Kopiering er ikke tilladt under nogen former. Spørgeskemaet er kun vejledende.
Print Friendly, PDF & Email