Tilbudspligt

Når en udlejningsejendom skal sælges, så har udlejer i de fleste tilfælde pligt til først at tilbyde lejerne, at de kan købe ejendommen, hvis de vil oprette en andelsboligforening. Lejerne har altså forkøbsret til ejendommen på de samme vilkår, som udlejer kan sælge ejendommen til anden side på.

Fra udlejer og den interesserede køber har underskrevet en købsaftale, skal lejerne have en frist på mindst 10 uger til at beslutte, om de vil købe ejendommen og danne en andelsboligforening.

I ejendomme med 6-12 beboelseslejligheder er der tilbudspligt, hvis ejendommen kun anvendes til beboelse. I ejendomme med 13 eller flere beboelseslejligheder gælder tilbudspligten altid, uanset om der også er erhvervslejemål i ejendommen.

Der er en række undtagelser til, hvornår der er tilbudspligt. Det anbefales både udlejer og lejere at kontakte os, hvis ejendommen skal overdrages.

Print Friendly, PDF & Email