Hvornår er man medlem af en husstand?

Jævnligt opstår spørgsmålet om, hvem må man som lejerlade bo i sin lejlighed, mens man selv også bor der. Lejelovens §26, stk. 2 siger Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand,  jf. dog §§ 69 og 70. Husstand Husstandsbegrebet er ikke […]
Continue Reading