Hvornår er man medlem af en husstand?

Jævnligt opstår spørgsmålet om, hvem må man som lejerlade bo i sin lejlighed, mens man selv også bor der. Lejelovens §26, stk. 2 siger Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand,  jf. dog §§ 69 og 70. Husstand Husstandsbegrebet er ikke […]
Continue Reading

Fremleje på kontanthjælp

Retten til kontanthjælp påvirkes ikke af, at man fremlejer et enkelt værelse i sin lejebolig. Det er således fuldstændig lovlig at fremleje en del af sin lejlighed for at begrænse sine månedlige boligudgifter, uden at det anses for en indtægt,og uden at der sker modregning i kontanthjælpen.
Continue Reading

Udlejning via Airbnb

Det er på det seneste blevet meget populært at udleje (dele af) sin bolig via hjemmesiden Airbnb. Der kan være tale om udlejning af hele boligen, eller udlejning af et eller flere værelser. Det er imidlertid ikke helt problemfrit at udleje via Airbnb i Danmark. En-familieshus Ejer du et en-familieshus som du vil udleje helt […]
Continue Reading

Fremleje

Som lejer af et privat eller alment lejemål har man altid ret til at fremleje op til halvdelen af ens lejemål. Ved denne type fremleje bor lejer stadig fortsat i lejemålet sammen med fremlejetager. Fremlejetager skal ikke godkendes af udlejer. Lejer har ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år, hvis lejers […]
Continue Reading