Depositum

Depositummet er et beløb lejer betaler til udlejer ved lejemålets start, som sikkerhed for de forpligtelser, som lejer løbende har overfor udlejer.

Ved fraflytning kan depositummet således bruges til helt eller delvist at betale lejers gæld til udlejer for istandsættelse, manglende betaling af leje eller andet. Et eventuelt overskud skal udbetales til lejer hurtigst muligt efter fraflytningen.

Depositummet må maksimalt svare til 3 måneders husleje. Hvis huslejen sættes op kan udlejer kræve depositummet forhøjet. Sættes huslejen ned kan lejer kræve, at også depositummet sættes ned.

Print Friendly, PDF & Email