Brug af vedligeholdelseskonto ved fraflytning

Spørgsmål: Hej Søren, Jeg vil gerne prøve ”et gratis spørgsmål” . Kan det være rigtigt, at man bliver trukket i depositum ved fraflytning af lejemål (hos KAB), når nu der står rigeligt med penge på vedligeholdelseskontoen? Det drejer sig om gulvafslibning efter 7 års leje. Og er jeg berettiget til håndværkerfradrag ved evt. udbedringer??   […]
Continue Reading

Kan udlejer kræve nymaling?

Spørgsmål: Hej, Jeg skal til at flytte ind i en lejlighed den 15 december og vil kun blive boende i max 5 måneder. Jeg ryger ikke og andre vil hellere ikke få lov til det og vil heller ikke tænde stearinlys. Min udlejer siger at lejligheden alligevel skal males ved min fraflytning.  Kan det passe? […]
Continue Reading

Udlejers genudlejningspligt

Til tider vil lejer gerne fraflytte et lejemål hurtigere end det opsigelsesvarsel, som lejer har i følge lejeloven. Lejeloven siger, at udlejer skal forsøge at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt. Spørgsmålet er så, om lejer kan kræve, at udlejer genudlejer et lejemål på samme vilkår, som lejer selv har boet der – eller har udlejer […]
Continue Reading

Fraflytningsdag

Et tilbagevendende spørgsmål er, hvornår lejer præcist skal være ude af et lejemål, når det er blevet opsagt. Der er to muligheder: Den første dag i måneden Den sidste dag i måneden Lejeloven giver ikke noget klart svar på spørgsmålet. Lejelovens § 98, stk. 1 siger blot, at lejemålet skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på […]
Continue Reading

Når lejer kun flytter delvist

Indimellem sker det, at lejer efter at have modtaget en ophævelsesskrivelse eller efter selv at have opsagt lejeaftalen fraflytter lejemålet, men efterlader en række ejendele i lejemålet som ikke oplagt er uden værdi. Spørgsmålet opstår her, om udlejer må anse lejer for endegyldigt fraflyttet og dermed kan gå i gang med at renovere og genudleje. […]
Continue Reading

Flytteopgørelse

Ifølge lejeloven skal en flytteopgørelse fremsendes til lejer indenfor 14 dage efter, at lejer er fraflyttet. Fristen kan forlænges i lejekontrakten. I en dom fra 2012 har Vestre Landsret afgjort, at det er tilstrækkeligt, at flytteopgørelsen fremsendes pr. e-mail, hvis blot udlejer kan bevise, at e-mailen også er kommet frem til lejer. Da det må […]
Continue Reading